H?ZMETLER?M?Z

slide5

Aras Global, temelde uluslararas? ticaretteki deneyim ve bilgi birikimini, “d?k maliyet ile tedarik” felsefesi ile birle?tiren, Aras Global Go kart sektrnde nde gelen partnerleriyle ulusal ve uluslararas? pazarda faaliyet gstermektedir.

Aras Global, SODIKART ve ITAKA LAST?KLR?N TRK?YE D?STR?BTR olarak, ba?ta karting ( go kart – rental karting sat??, servisi) aralar? ve yedek paralar? olmak zere, racing go-kartlar, yar?? tulumlar?, rental gokart lastikleri tedariki alan?nda hizmet vermektedir. Ayn? zamanda talep edenlere d?? ticaret konusunda profesyonel dan??manl?k hizmeti de sunmaktad?r.

Aras Global, vizyonunu; uluslararas? pazarda m?terilerinden gelen tm talepleri, bilgi birikimini ve lojistik gcn kullanarak d?k maliyetlerle eksiksiz yerine getirerek lkemizin uluslararas? pazardaki rekabet gcn artt?rmas?na katk?da bulunmak olarak belirlemi?tir.

Sodikart hakk?nda;
1981 y?l?nda kurulan Sodikart ba?ar?l? bir byme ile 20 y?l ierisinde, karting sektrnde lider haline gelerek dnya pazar?nda bilinen bir oyuncu haline gelmi?tir. Kurulu?, Bat? Avrupa’da bulunan Fransa’n?n Nantes kentinde yer almaktad?r. 8000 m kullan?m alan?na sahip olan firmada sat??, retim, ynetim ve Ar-Ge kadrolar?nda toplam 70 al??an bulunmaktad?r. Sodikart, kiral?k karting, yar?? kartlar?, yedek paralar ve aksesuar, yar??lar ve organizasyonlar konusunda yksek kaliteli rnler sunmaktad?r. Ar-Ge departman?n?n sa?lad??? yenilikler ve servis sayesinde Sodikart bir uzman haline gelmi? ve profesyonel kiral?k kart?ng de dnya lideri olmu?tur. Sodikart sadece bir hedefle bymeye devam etmektedir: ” m?teri memnuniyeti “